Ljubim, dakle jesam

Foto: Cnak

MOSTAR – Župa sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru proslavila je 27. prosinca župnu svetkovinu. Svečano večernje misno slavlje predvodio je bivši župnik ove župe don Krešo Puljić, a sadašnji župnik župe sv. Tome u Mostaru. U koncelebraciji su bili svećenici iz okolnih župa zajedno sa župnikom don Mladenom Šutalom, dok je župni vikar don Ivan Marčić svirao i ravnao župnim zborovima na koru. Čitanja su čitali ministranti, a Evanđelje je navijestio don Ivan Perić, župnik župa Cim i Ilići. Misno slavlje uživo je emitirao “Radio Marija”.
U propovijedi don Krešo govorio je o sv. Ivanu, jednome od dvanaestorice Isusovih učenika i jednome od četvorice evanđelista, zaštitniku ove župe. Kao učenik pripadao je najužem krugu Isusovih učenika, toliku blizinu Isus ne pokazuje niti prema jednom drugom učeniku. Kao evanđelist Ivan se ističe između trojice drugih koji su o mnogim stvarima pisali gotovo jednako, dok je Ivanovo evanđelje posebno, duboko, mistično. Ivanovo evanđelje ulazi među najgenijalnija djela čovječanstva. Osim četvrtoga evanđelja Ivanu se pripisuje i autorstvo posljednje biblijske knjige, Knjige otkrivenja te tri poslanice nazvane njegovim imenom, koje u središtu svoje poruke imaju ljubav prema Bogu i čovjeku. Evanđelja su cvijeće Svetoga Pisma, a Ivanovo je poseban cvijet u tome cvijeću.
Svatko je od nas od Boga neizmjerno ljubljen. Životni nam je zadatak tu činjenicu prepoznati u vlastitome životu i na nju onda odgovoriti odgovorom ljubavi. Bog nam je dao svoga Sina Isusa Krista iz ljubavi prema nama, a Isus nas je učio ljubiti jedni druge. Tako je i sv. Ivan uvijek pozivao na ljubav pa je čak u svome Evanđelju i poslanicama 50 puta spomenuo riječ ljubav. “Mislim, dakle jesam” poznata je izreka francuskoga filozofa Renéa Descartesa, želeći reći da je čovjek misaono biće. No mi kao kršćani mogli bismo ovu izreku drugačije formulirati – Ljubim, dakle jesam jer smo ljubljeni od Boga i pozvani na ljubav.
Misno slavlje završilo je svečanim blagoslovom prije kojega je riječi zahvale izrekao župnik don Mladen. Zahvala je upućena predvoditelju slavlja, svim svećenicima, a napose svima onima koji djeluju i pomažu u župi, te zahvala dragome Bogu na daru i blagoslovu u radu i djelovanju oko svega dobroga što se u ovoj župe protekle godine učinilo.

Izvor: Crkva na kamenu