Majko naša, Majko Crkve!

Foto: CNAK

MOSTAR – Katolička Crkva, poučena Duhom Svetim, oduvijek štuje Mariju kao Gospodinovu i Otkupiteljevu Roditeljku i kao “preljubaznu Majku”. Ove riječi pape Benedikta IV. izrečene 1748. godine ne govore izričito o Gospi kao Majci Crkve nego o tome da Crkva štuje Mariju kao preljubaznu Majku. Međutim, jasnim naslovom “Majka Crkve” Mariju počašćuju pape Leon XIII., Ivan XXIII. i osobito Pavao VI., koji je tijekom Drugoga vatikanskog koncila jasno istaknuo u kojem smislu proglašava Mariju Majkom Crkve, tj. Majkom svega kršćanskoga puka, i vjernika i pastira. A ta je istina doista i biblijska i tradicionalna u Katoličkoj Crkvi. Majka u obitelji ima nezamjenjivu ulogu, pa tako i Marija u Crkvi.
Mariju – Majku Crkve slavimo na duhovski ponedjeljak. Osobito je svečano bilo u mostarskoj katedrali koja je posvećena upravo njoj. Svete Mise u ovoj župi bile su kao i nedjeljom, a svečano misno slavlje bilo je u 18 sati koje je u koncelebraciji s desetak svećenika predvodio mjesni biskup mons. Ratko Perić. Prije svete Mise u 18 sati župnik don Luka Pavlović predmolio je s vjernicima svetu krunicu na Gospinu trgu ispred katedrale.
Za vrijeme večernje svete Mise pjevao je katedrali zbor Marija pod vodstvom don Nike Luburića i uz orguljsku pratnju s. Matee Krešić. Katedrala je bila ispunjena vjernim pukom koji je pobožno pratio Biskupove riječi i pjevao zajedno sa zborom.
Biskup je u homiliji govorio o Mariji “Majci Crkve”, naslovu koji se izričito nalazi u dokumentima nekih papa, a na poseban ga je način promaknuo, proglasio i obrazložio papa Pavao VI. 1964. godine, unoseći zaziv “Majko Crkve” i u Marijine Lauretanske litanije. Pojasnio je i razloge i temelje na kojima Pavao VI. zasniva naslov Majke Crkve: Marija je Majka Crkve jer je Majka Kristova, Marija je Majka Crkve jer je “Majka živih”, Marija je Majka Crkve jer je “plemenita družica Gospodinova” u djelu Otkupljenja.
Župljani i vjernici za ovu svetkovinu pripremali su se kroz devetnicu (uoči Duhovdana kada je u župi bilo slavlje svete potvrde), a u petak, subotu i nedjelju bila je trodnevnica na čast Mariji Majci Crkve, zaštitnici Katedrale. Na dan Duhova, 15. svibnja, u 11 sati 88 krizmanika katedralne župe primilo je sakrament svete potvrde.

Izvor: Crkva na kamenu