Mario Glibić – vitez Konstantinskoga reda sv. Jure

Foto: Cnak

Mostarac Mario Glibić ovih je dana primio diplomu o članstvu u Svetom vojnom konstantinskom redu sv. Jure, koja je potpisana 26. listopada 2020. Mario je rođen 1982. u Zagrebu, kršten u Sarajevu, krizman u Mostaru 1997. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Mostaru. Radio je na Biskupskom ordinarijatu u Mostaru od 2006. do 2015. Šest godina bio je bilježnik Crkvenoga suda, a od 2009. član je Liturgijskoga vijeća pri  BK BiH. Više se puta javljao s člancima prevedenim s engleskoga jezika u Crkvi na kamenu i u Službenom vjesniku hercegovačkih biskupija. U Godini sv. Pavla 2008./2009. objavio je desetak prikaza o Pavlovim katedralama u svijetu, a u posljednjih dvadesetak brojeva Crkve na kamenu piše u rubrici “Kult i kultura”. Mario je od 2015. savjetnik u Federalnom ministarstvu financija, a od 2018. pomoćnik ministra za riznicu. Čestitamo Mariju na članstvu. Pratila ga Božja pomoć i junaštvo i viteštvo sv. Jure!
***
Konstantinski je red danas vjersko-viteška organizacija, zauzeta na humanitarnom i kulturnom polju u skladu s kršćanskim načelima, te nastoji pružiti pomoć potrebitima, osobito onima koje se progoni zbog vjere, kao i promicati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu.
Sjedište Reda danas je u Madridu, a broji oko 3 tisuće članova – vitezova, dama i klerika.

Izvor: Crkva na kamenu