Mjesto sklapanja sakramenta ženidbe

Foto: unsplash.com

U kojoj crkvi bi se trebalo održati slavlje sakramenta ženidbe? Pitanja i nedoumica kod samih je mladenaca mnogo, često se pojavljuju neprovjerene i netočne informacije, a zbunjujućoj situaciji možda pridonosi i sklonost određene popustljivosti te neuravnotežene pastoralne prakse.

Odredba Zakonika u kanonu 1118 određuje da se sakrament ženidbe između dvoje katolika ili između katoličke i nekatoličke krštene stranke treba sklopiti u župnoj crkvi. Prema §1 ovoga kanona određuje se “neka se ženidba između katolika ili između katoličke stranke i nekatoličke krštene stranke sklopi u župnoj crkvi; u drugoj crkvi ili kapeli moći će se sklopiti s dozvolom mjesnog ordinarija ili župnika”.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu