Moje mjesto u Crkvi

Foto: Cnak

Crkva je mistično tijelo Kristovo, živi organizam koji raste i razvija se. U povijesti Crkve vjernici pokretani Duhom Svetim djelovali su na različite načine. Prepoznavanje nutarnje potrebe vjere nadahnuti Duhom Svetim vjernici djeluju primjereno vjeri. Ta spontana ostvarenja označila su Crkvu kroz povijest.

Lijepo je pročitati, čuti i znati da svatko ima svoje mjesto u Crkvi jer smo dio mističnoga Tijela Kristova kojem je On Glava (usp. 1 Kor 12,12-31). Očito je da među vjernicima u Katoličkoj Crkvi postoje bitne razlike, koje se odnose na funkcije, a ne na dostojanstvo.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu