Može li svaki svećenik odriješiti – ovlast ispovijedanja

Foto: pixabay.com

Prema odredbi kan. 976 svaki svećenik, ako i nema ovlast ispovijedanja, ako je i izopćen ili kažnjen zabranom bogoslužja (kan. 1335), ako je i izgubio klerički stalež (kan. 290, br. 2-3), ako je i otpadnik, krivovjernik ili raskolnik (kan. 1364), valjano i dopušteno odrješuje od svih cenzura i grijeha sve pokornike koji se nalaze u smrtnoj pogibelji, premda je prisutan ovlašteni svećenik.

Ovlast vršenja sakramentalne vlasti svećenik može steći na dva načina: ili po samome pravu ili dopuštenjem mjerodavne vlasti prema odredbi kan. 969. Prema kan. 969, § 1 mjesni ordinarij (dijecezanski biskup, dijecezanski upravitelj, generalni vikar, biskupski vikar) mjerodavan je dati bilo kojem prezbiteru ovlast da ispovijeda sve vjernike, u okviru vlastitoga područja.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu