Nadobudni vjernici

Foto: CNS

Mladi ljudi i neiskusni u tome kako se upravlja Božjom kućom i neupućeni dovoljno u nauk Božji kojim se vodi Crkva, odlučili su povesti Crkvu svojom ljudskom mudrošću usmjeravajući je prema cilju koji više nije definirao Bog, nego čovjek.

U današnjem svijetu Crkva je izložena istim izazovima i napastima. Postoje određeni krugovi koji vide spas i napredak Crkve u uvođenju “demokratskih” metoda upravljanja. Pa čak smatraju da treba biti revolucionaran i pobuniti se protiv postavljenih autoriteta, ako se drukčije ne mogu provesti reforme Crkve.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu