Nauči nas, Gospodine, dane naše brojiti

Foto: CNS

Svetost ne znači biti savršen, nego stalno se boriti protiv svojih mana. Ta borba je pečat koji nam treba za diplomu svetosti. Imajući na umu tu borbu s jedne i nježni zagrljaj našega milosrdnog Oca s druge strane, vjerujem i nadam se da naš hrvatski narod ima mnogo, javnosti neznanih, slavljenika na blagdan Svih Svetih.

Svjedoči mi jedan medicinar kako je radeći na dječjoj onkologiji nedavno vidio što znači vjerovati u Isusa i u vječni život: “Nakon nekoliko godina zračenja, primljenih kemoterapija, lijekova, bolova i nadasve nadanja, djevojčica od 12 godina bila je na bolničkom krevetu i lagano se gasila. Stajao sam tu, blizu njezine majke, gledao i šutio. U jednom trenutku, majka joj reče: “Idi Isusu i ne boj se!” Nakon toga odmah je umrla.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu