Ne Kir nego Kyrios

Nakon što je Babiloniju, 539. godine prije Krista, osvojilo Perzijsko Carstvo, njihov vladar Kir Veliki dopustio je Židovima da se vrate u svoju domovinu. No, vratilo se njih samo 40.000, (usp. knjigu o Ezri i Nehemiji) tako da se ta godina smatra godinom početka velikoga židovskog raseljeništva – dijaspore.
Na žalost, dugotrajna i mukotrpna ropstva i sužanjstva učinila su da su Hrvati jedan od najraseljenijih naroda. No, unatoč svemu, i danas je u BiH 10 puta više od 40.000 Hrvata koji svoje harfe nisu o vrbe povješali, kojih se jezik za nepce nije prilijepio i ruka, iako umorna, nije usahnula. Zahvalni smo Bogu da će se, upravo po njima – tim hrabrim svjedocima vjere i domoljublja – i ovoga adventa u našim obiteljima i crkvama čuti “pjesma sionska”, na ognjištima gorjeti vatra betlehemska. Stoga ih i ovim tekstom želimo u vjeri učvrstiti, nadi ohrabriti i ljubavlju Kristovom blagosloviti.

 

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu