Ne sluša se glas državne Crkve

Grčki parlament u Ateni izglasao je 10. listopada 2017. zakon o promjeni spola ili “roda”, koji vrijedi za osobe muškoga i ženskoga roda od njihove 15. godine nadalje. To znači da jedna djevojka, recimo imenom Elektra, dođe u matični ured u Solunu ili Korintu i zatraži od matičara da promijeni njezino ime Elektra u ime Edip, a da nije uopće podnijela nikakve kirurške operacije, matičar mora provesti kako Elektra kaže i onda je ona, od toga trenutka, pravi Edip sa svim Edipovim kompleksnostima, a ne više Elektra sa svojim dotadašnjim kompleksima. Sve Elektre, Helene, Sofije i ostale Dafne kao i Edipi i Agamemnoni prije 15. godine nemaju toga prava i moraju se pridržavati svoje naravi kakvu je Bog stvorio i dao preko roditelja. Za tu parlamentarnu besmislicu i anomaliju glasovalo je 148 parlamentaraca, od njih 285. Drugi su bili protiv ili uopće nisu došli na glasovanje samo da bi protunaravna anomalija što brže i što lakše prošla.
Grčka pravoslavna Crkva, koja je službena državna vjera, sastala se u svome Svetom Sinodu ili vladi, 7. listopada, i izdala odlučno i čvrsto priopćenje, kojemu su se parlamentarci glasači progresisti samo smijali. Sinod je iza zatvorenih vrata bio prodiskutirao problem i donio izjavu u pet točaka, od kojih su najvažnije prva i četvrta: “Spol je sveta baština dana ljudima i pridonosi bazi psihosomatske komplementarnosti u otajstvu života i ljubavi”. I u tom smislu ljudsko biće “nije podložno promjeni” (toč. 1). Prema pravoslavnim mitropolitima (u Grčkoj su svi episkopi mitropoliti), iza volje da se donese zakon kako to žele homoseksualci, lezbijke, feministkinje i druge nenaravne zajednice, “ne stoji realan interes za bližnjega prezrena i ožalošćena, nego egzistencija moćnih skupina, s rezultatom rastvorbe društvene kohezije i duhovna smrt čovjekova” (toč. 4). Javilo se i dvadeset muških monastičkih zajednica na gori Atosu, svi redom muškarci, izjavom da je taj zakon “izazov Stvoritelju i njegovim zapovijedima”.
Nakon izglasana zakona nastala je graja i gayveselje atenskim i drugim ulicama u režiji pobjednika i pobjednica na čelu sa Sorosovim grupacijama. Njima se priključila i Amnesty international s izjavom da je zakon “povijesni korak”, koji je stavio točku na sramotne i nedostojne kirurške zahvate kada se sve može riješiti dizanjem ruke u parlamentu. Komentatori dodaju da nije čudo što djeca ne slušaju roditelje, učenici učitelje, studenti profesore, kada je država zagarantirala da se ne mora više slušati ni sama ljudska narav!
– Ovih se dana moglo pročitati na raznim portalima da je multimilijarder mađarskoga podrijetla američki Židov Soros od 1979., kada je osnovao Open societay – Otvoreno društvo, rasprostranjeno u 100 država svijeta, investirao 14 milijardi dolara da svijetom širi među ostalim “demokracijama” i “ljudska prava” protiv ljudske naravi. Tako je, navodno, u posljednje dvije godine iz jednoga svoga džepa prelio oko 18 milijardi dolara u džep toga svoga Otvorena društva kojemu je cilj izvrtanje naravna društva u nenaravno. I da bi te milijarde testamentarno ostavio tim svojim grupacijama. A više ni državna vjera nije što je nekad bila! Pred ovakvom najezdom “demokracije” ostala je ranjena i isključena iz glasa parlamentaraca!

Izvor: Crkva na kamenu