Njemačka i Apostolska Stolica

Raskoli u Crkvi u Njemačkoj. Ispred očiju nam prolaze vijesti s Istoka, iz pravoslavlja, osobito u vezi s “ranjenom ekumenom”, a jednako se danas tiču “ekumenizma” i oni glasovi koji se prenose iz Crkve u Njemačkoj, gdje ima 27 katoličkih biskupija i toliko biskupa ordinarija i još 42 pomoćna i umirovljena biskupa, a u njemačkoj je hijerarhiji i 8 kardinala, aktivnih i emeritusa, i 22,600.000 katolika (27% pučanstva). “Sinodni put” koji je započeo u Došašću 2019., završava u 2022. godini, a sastoji se od 230 članova, sebi je u vidu “reforme” zadao četiri glavne teme: podjela vlasti u Crkvi, ljubav u seksualnosti, svećenički život, žene u službi u Crkvi. Još konkretnije, prevedeno na pučki jezik: decentralizacija crkvene vlasti, dopuštenje homoseksualnih nepodopština, ženidba svećenika i ređenje žena. Prvi su “rezultati” tih rasprava, tema i foruma prosvjedno izbili u svibnju ove godine kada je u gotovo svim većim njemačkim gradovima u desetinama crkava dijeljen svećenički “blagoslov” nad homoseksualcima – muškoložnicima ili lezbijkama – ženskoložnicama i drugim moralnim deformantima. Bio je to protest na negativan Responsum/Odgovor koji je na upit iz Njemačke o takvu “blagoslovu” dala Kongregacija za nauk vjere, 22. veljače 2021.
* Poneki njemački biskup kao onaj u Görlitzu u istočnoj Njemačkoj, msgr. Ipolt, kaže da u dijelu Crkve u Njemačkoj vlada konfuzija i kaos, a da takvih protesta protiv crkvenoga nauka i morala nema u njegovoj biskupiji (gdje ima oko 30.000 katolika na 700.000 stanovnika). Poneki biskup kao onaj u Limburgu, predsjednik Njemačke biskupske konferencije, msgr. Bätzing, kaže da se ne slaže s tim svećeničkim “blagoslovima”, ali takvim svećenicima “blagosloviteljima” garantira da ne će imati nikakvih sankcija itd. Na djelu je ne samo heretička nego i šizmatička akcija koju je Biblija i živa Tradicija uvijek zvala moralnom protunaravnom nakazom, jer je Božja Istina zamijenjena ljudskim lažima: “Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela, oni što su Istinu – Boga zamijenili lažju, častili i štovali stvorenje umjesto Stvoritelja, koji je blagoslovljen u vjekove. Amen” (Rim 1,24-25).

Izvor: Crkva na kamenu