Novi mozaik “Večera u Emausu”

Foto: Cnak

ALADINIĆI – U subotu, 20. kolovoza, postavljen je novi mozaik u župnoj crkvi Svih Svetih u Aladinićima. “Večeru u Emausu”, skicu i mozaik napravila je akademska slikarica Blaženka Salavarda. Mozaik je veličine oko 10 m2. Postavljen je u desnoj apsidi pokraj glavnoga oltara, a u njegovu podnožju planirano je napraviti i novo svetohranište. Sada se radi na projektu uređenja kompletne unutrašnjosti crkve. Župnik don Marko Šutalo iskreno zahvaljuje donatorima koji su pomogli u ostvarenju ovako velikoga djela i sve ih preporučuje u vaše molitve.
Blaženka Salavarda rođena je 1960. u Knešpolju (BiH). Gimnaziju je završila u Širokom Brijegu. Diplomirala je 1983. dizajn odjeće na VŠTO u Zagrebu (danas TTF). Diplomirala je 1986. i slikarstvo na ALU u Zagrebu, u klasi prof. Đure Sedera. Dugi niz godina bavi se zahtjevnom tehnikom mozaika, a u posljednje vrijeme i vitraja. Njezini radovi, pretežno sakralne tematike, nalaze se u mnogim crkvama i javnim prostorima Hrvatske i BiH.