Obitelj – ključni čimbenik u borbi protiv droge

Foto: CNS

VATIKAN (RV) – Cjelovita formacija čovjeka, odgovor pravde koja poštuje ljudsko dostojanstvo, te stvarno ponovno uključenje u društvo – tri su stožera za prevenciju i borbu protiv zla droge, koje je istaknuo nadbiskup Janusz Urbańczyk, stalni promatrač Svete Stolice pri uredu Ujedinjenih naroda u Beču. Govoreći 14. ožujka na 60. zasjedanju Povjerenstva za droge, nadbiskup je među ostalim napomenuo da je ovisnost o drogi veliko zlo za ljudski rod, te da je obitelj ključni čimbenik u strategijama suprotstavljanja tom zlu.
Gotovo godinu dana nakon posebnoga zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda, održanoga u New Yorku od 19. do 21. travnja prošle godine, u čijem je središtu bilo zlo droge rašireno u cijelom svijetu, Sveta Stolica ističe napore koje su države uložile pojedinačno, ali i zajednički. U završnom se dokumentu s toga zasjedanja, napomenuo je nadbiskup, među ostalim upozorava na zauzimanje u promicanju zdravlja i blagostanja svih pojedinaca, obiteljî, zajednicâ i društva u cijelosti, olakšavajući zdrav način života.
Sveta Stolica želi također podsjetiti na Konvenciju o opojnim sredstvima iz 1961. godine, u kojoj stoji da je ovisnost o opojnim sredstvima veliko zlo za pojedinca, te gospodarska i društvena šteta za cijelo čovječanstvo. Te nas riječi, objasnio je nadbiskup Urbańczyk, obvezuju da na taj problem odgovaramo uvijek novom snagom.
Stoga Sveta Stolica potiče na pozornost na tri vidika. Na prvom mjestu, napomenuo je nadbiskup, valja proučiti uzroke koji su u korijenu potražnje i ponude droge. Potražnju opojnih sredstava, poduprtu nenazočnošću obitelji, društvenim pritiscima, propagandom raspačavača i željom za novim iskustvima, treba suzbijati sa sve više odgojnih programa, odnosno kroz cjelovitu ljudsku formaciju, usmjerenu ponajviše na najranjivije osobe u društvu.
Drugo, odgovor na zločine povezane s opojnim sredstvima treba se upotpuniti istinskom pravednošću, istaknuo je stalni promatrač Svete Stolice pri uredu Ujedinjenih naroda u Beču. Nakon što je podsjetio da Sveta Stolica traži ukidanje smrtne kazne, nadbiskup je kazao da valja težiti kaznenom sustavu koji će biti sve više primjeren dostojanstvu osobe i Božjem naumu o čovjeku i društvu. Takav bi sustav, prema nadbiskupovim riječima, trebao biti otvoren nadi.
Treći se vidik odnosi na potrebno stvarno ponovno uključivanje u društvo, kako bi borba protiv svjetskoga problema ovisnosti o drogi bila djelotvorna, istaknuo je nadbiskup te posebno podsjetio na govor pape Franje, održan u studenom prošle godine, pred sudionicima skupa o drogi, koji je organizirala Papinska akademija znanosti. Svaki ovisnik, rekao je tada Papa, sa sobom nosi svoj osobni život koji valja poslušati, shvatiti, voljeti, i koliko je to moguće, izliječiti i pročistiti. Ne možemo pasti u nepravdu da se prema ovisniku o drogi odnosimo kao prema nekom predmetu ili pokvarenu stroju, rekao je papa Franjo. Sveta Stolica stoga, napomenuo je na kraju nadbiskup Urbańczyk, ponovo ističe da je, u borbi protiv droge, obitelj temelj u strategijama prevencije, ponovnoga uključivanja, kao i u suprotstavljanju.

Izvor: Crkva na kamenu/RV