Objavljeni predsaborski dokumenti

Srpska pravoslavna Crkva objelodanila je u knjizi Svepravoslavni sabor. Bogoslovski doprinos Srpske Pravoslavne Crkve u grčkom originalu i srpskom prijevodu sve dokumente koji su odobreni u Chambesyju u siječnju ove godine, a doći će na raspravu na “Velikom i Svetom Saboru”, koji se održava na Kreti od 18. do 27. lipnja ove godine.

Izvor: Crkva na kamenu