Obljetnica osnutka Teološko-katehetskog instituta

Foto: Cnak

MOSTAR – Svečanom akademijom i dodjelom diploma studentima, 15. studenoga 2017., kada Crkva liturgijski slavi spomendan sv. Alberta Velikog, obilježena je 30. obljetnica Teološko-katehetskog instituta u Mostaru (TKIM). Proslava je započela svečanim euharistijskim slavljem u katedrali Marije Majke Crkve koje je predvodio mons. dr. Ratko Perić. U koncelebraciji je bio mons. dr. Tomo Vukšić, vojni oridinarij u BiH i 15 svećenika koji su ujedno i predavači na TKIM-u. Biskup Vukšić u prigodnoj propovijedi govorio je o sv. Albertu Velikom, zaštitniku znanstvenika, koji je svojim životom, djelom i perom, smjelo povezao prirodne znanosti s vjerskim sadržajima, filozofiju s teologijom, ljudski intelekt i objavljene Božje istine.
Prigodnom porukom nazočne goste i diplomirane studente pozdravili su novoimenovani predstojnik Instituta doc. dr. Marko Šutalo, dekan KBF-a u Sarajevu prof. dr. Darko Tomašević, a uime Sveučilišta obratio se prof. dr. Zdenko Klepić. Predstojnik je uime TKIM-a, njegove uprave, profesora i studenata pozdravio sve uzvanike, roditelje i rodbinu diplomanata, te je riječ zahvale uputio biskupu Periću, koji kao moderator Instituta prati, usmjerava i podupire njegov rad i razvoj. Posebnu zahvalu uputio je dr. Anti Pavloviću, dosadašnjem predstojniku.
Nakon njegova izlaganja sve nazočne pozdravio je i domaćin svečanosti biskup Perić, nakon čega je pročitana čestitka koju je u ovoj prigodi uputio uzoriti kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski i Veliki kancelar KBF-a u Sarajevu.
Predstojnik TKIM-a izložio je povijesni put nastanka, razvoja i djelovanja Instituta. Ovdje donosimo posebne naglaske.
“Osnutak Teološkoga instituta u Mostaru, uz crkvene i duhovne potrebe, svojevrstan je crkveni odgovor na izazove komunističkoga totalitarizma s ateističkom ideologijom koji je razarao duhovno, moralno i kulturno biće hrvatskoga katoličkog naroda u Hercegovini. Što zbog sekularizirana društva, što zbog represivna režima na Crkvu, događa se povlačenje vjernika laika u područje “privatnoga života” i odgađanje kršćanskoga angažmana u Crkvi i društvu za neka bolja vremena. Ipak, i u takvim okolnostima sve više odraslih vjernika laika u Mostaru i Hercegovini traži dublje poznavanje Svetoga Pisma, kršćanske vjere i crkvene tradicije. Imajući u vidu sve te okolnosti, zahtjeve i potrebe, tadašnji biskup Pavao Žanić osniva Teološki institut koji je od početka programski osmišljen za vjernike laike i njihovu teološku i vjersko-odgojnu formaciju.
Teološko-katehetski institut u Mostaru osniva Mostarsko-duvanjska i Trebinjsko-mrkanska biskupija 1987. godine kao područni odjel Vrhbosanske visoke teološke škole u Sarajevu (VVTŠ). Biskup Žanić, u svjetlu nauka Drugoga vatikanskoga koncila o dostojanstvu, mjestu i poslanju vjernika laika u Crkvi i društvu, te Biskupske sinode koja je u to vrijeme bila posvećena laicima, želi svojim vjernicima pružiti dublje spoznaje Biblije, teologije i tradicije Crkve radi njihova rasta u vjeri i ostvarivanja pastoralnoga poslanja laika u župi.
U razdoblju od osnutka do demokratskih promjena na Teološkom se institutu provodi trogodišnji program studija za teološku kulturu laika po uzoru na program studija Instituta za teološku kulturu laika ustanovljena 1969. godine pri KBF-u u Zagrebu. Prvi prostor za održavanje nastave biskup Žanić dodjeljuje Institutu u pastoralnom prostoru katedralne župe u Mostaru (nastava se odvija u dvjema vjeronaučnim dvoranama ispod katedrale), a uprava i tajništvo imaju ured u župnoj kući.
Zbog ratnih okolnosti 1992. Institut obustavlja rad sljedeće dvije godine. Novi početak, zalaganjem novoga biskupa Ratka bio je ujesen 1994. Pokazuje se potreba proširenja programa teološkoga studija radi stjecanja visoke stručne naobrazbe vjernika laika i njihova angažiranja na području vjeronaučne nastave u javnim ustanovama i srednjim školama. Odobrava se 1991. i Statut pa Teološki institut organizira četverogodišnji visokoškolski program teološko-katehetskoga studija. Kako se teološko-katehetsko znanstveno polje i nastavni programi posebno razvijaju na teološko-katehetskim institutima koji su bili autonomni ili u sastavu teoloških fakulteta u svijetu, tako se Teološki institut u Mostaru po svome nastavnom programu izjednačuje s tim crkvenim institutima. Zato 1994. godine počinje izvoditi redoviti četverogodišnji program koji u cijelosti preuzima od Katehetskoga instituta KBF-a u Zagrebu te time svoje filozofsko, teološko i religijsko-pedagoško područje studija znatno proširuje novim kolegijima, izbornim predmetima i seminarima (primjerice, studij tada obuhvaća oko 70 obveznih kolegija). U skladu sa Statutom ova ustanova izvodi redoviti dodiplomski filozofsko-teološki i religijsko-pedagoški studij, te promiče znanstveni i visokostručni rad na području vjerskoga odgoja i obrazovanja i duhovno-religijske kulture.
Nakon što se 1994. godine u Mostar iz izbjeglištva vraća i Sveučilište, Institutu se privremeno pruža gostoprimstvo i ustupa prostor na Pedagoškome fakultetu. Od 1998. godine Institut djeluje, zaslugom dekanata, u prostorijama Strojarskog fakulteta, sve do 2000. godine kada prelazi u biskupijsku zgradu gdje se nalazi i danas.
Teološki institut akademske godine 2009./2010. počinje s uvođenjem petogodišnjega programa studija (3+2) u skladu s Instrukcijom Kongregacije za katolički odgoj (2008.) i Bolonjskim procesom. Kongregacija za katolički odgoj, Dekretom od 22. veljače 2017., kanonski ustanovljuje Teološko-katehetski institut u Mostaru kao crkvenu visokoškolsku znanstveno-nastavnu ustanovu u akademskoj poveznici s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, odobrava na pet godina Statut TKIM-a te potvrđuje Plan i program njegova trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog teološko-katehetskog i religijsko-pedagoškog studija. TKIM je u skladu s navedenim Dekretom i odobrenim Statutom te Sporazumom o akademskoj odgovornosti i suradnji između Vrhbosanske nadbiskupije i Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, institucijski povezan s KBF-om koji za njega preuzima akademsku odgovornost, jamči mu akademsku razinu djelovanja i prikladnost postizanja akademskih ciljeva. Kongregacija tim činom uvrštava TKIM među visokoškolska učilišta Katoličke Crkve na kojima se provode sveučilišni studijski programi prvoga i drugoga ciklusa studija i, u skladu s Bolonjskim procesom, stječu se akademske titule i diplome prvostupnika (bakalaureata) i magistra (master) religijske pedagogije i katehetike.
Redoviti studij na TKIM-u, od početka do danas, upisalo je 609 studenata i studentica. Dolazili su iz svih četiriju biskupija u BiH, od Save do Neuma, i nekoliko iz Splitsko-makarske i Dubrovačke biskupije. Diplomu je do danas steklo 243 vjeroučitelja među kojima i 8 redovnica, dvojica studenata postala su svećenici a tri studentice redovnice. Diplomirani studenti sada uglavnom rade kao vjeroučitelji u osnovnim i srednjim školama, ali i nemalen broj njih djeluje u socijalnim i karitativnim ustanovama, u crkvenim i javnim medijima, neki u politici, pri vojsci ili kao sveučilišni nastavnici nakon završetka poslijediplomskoga studija. Uz redovitu nastavu i studij, TKIM se brine i za duhovnu formaciju studenata organizirajući duhovne obnove za njih te razne oblike druženja, hodočašća i posjete biskupijskim središtima i župama te kulturnim ustanovama i znamenitostima u BiH i u Republici Hrvatskoj.
Ovim u ime TKIM-a zahvaljujem biskupima za njihovu pastirsku skrb, predstojnicima za njihovo ustrajno i predano vodstvu te sveučilišnim nastavnicima za njihov rad i nemjerljiv doprinos ovoj Instituciji. Neka Vam svima dobri Bog podari obilje svoga blagoslova i dobra.” Nakon ovoga kratkog izlaganja o 30-godišnjemu djelovanju Instituta uslijedila je svečana dodjela diploma. Diplome prvostupnika primilo je 28 studenata.
Tom su prigodom uručene zahvalnice dr. Anti Pavloviću, dosadašnjem predstojniku TKIM-a za 25-godišnje uspješno i zauzeto vođenje ove ustanove, ovom su mu prigodom uručeni darovi uime Instituta i studenata. Zahvalnice su dobili dugogodišnji predavači dr. Ante Komadina, dr. Pavo Jurišić, mr. Lucija Petrović, mr. Tomo Knežević i Ilija Drmić, pof., kao i Vlada Hercegovačko-neretvanske županije i njezin predsjednik dr. Nevenko Herceg za suradnju i potporu Institutu.
Na samom završetku programa Predstojnik je zahvalio katedralnom župniku don Luki Pavloviću na iskazanom gostoprimstvu, mješovitom zboru TKIM-a pod ravnanjem prof. Nike Luburića, katedralnom orkestru i mr. Katji Krolo-Šarac, prof. Marijani Pavlović (klavir) i Nikolini Zovko (sopran), te voditelju programa Viktoru Zubcu, kao i svima koji su na bilo koji način doprinijeli organizaciji proslave dana i 30. obljetnice djelovanja Teološko-katehetskoga instituta u Mostaru.
Ljiljana Drežnjak