Odnos Crkve prema ukazanjima i vjernička poslušnost

Foto: CNS

Česta pretjerivanja vjernikâ u odnosu na ukazanja i viđenja otkrivaju stanje vjere pojedinaca i skupina. Pretjerivanja koja se događaju pridodajući važnost ukazanjima kao da suptilno žele nadići ili ispraviti Objavu koja je u Kristu dovršena.

Potrebno je naglasiti da privatne objave prenesene u ukazanjima i viđenjima pripadaju mogućnostima božanskoga komuniciranja s ljudima. Na takav način Bog se čovjeku priopćuje na shvatljiv i prihvatljiv ljudski način.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu