Oslobodi nas, Gospodine, duhovne sljepoće, molimo Te!

Foto: www.lds.org

Bože dragi, zar ni neki biskupi i kardinali ne čitaju Sveto Pismo? Ili oni ne vjeruju Svetom Pismu? Ne vjeruju Isusu? A onda ne vjeruju ni u raj, ni u pakao! Jer u Svetom Pismu jasno stoji: “Ili zar ne znate da nepravednici ne će baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici ne će baštiniti kraljevstva Božjega.”

Sveti Pavao tvrdi da već i pogani umom po djelima mogu spoznati Božju moć i božanstvo, njegovu pravednost i kaznu koju Bog šalje na one koji istinu sprječavaju svojom nepravednošću. Naravno da istinu ne mogu vidjeti oni koji u Boga ne vjeruju ili oni koji su čovjeka stavili ispred Boga (idolopoklonici), oni koji propovijedaju samo dio istine – da je Bog Ljubav, Milosrđe, a ne govore da je i Pravednost, Istina.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu