Otkazala i Moskva

Stajalište Moskve, 13. lipnja – Moskovski patrijarhat otkazao je sudjelovanje u Svepravoslavnom Saboru najavljenu za tjedan od 19. do 27. lipnja 2016. na otoku Kreti pod jurisdikcijom Carigrada. “Sve Crkve trebaju sudjelovati u Svepravoslavnom Saboru, i samo u tom slučaju odluke koje Sabor donese jesu valjane”, rekao je mitropolit Hilarion, pročelnik Odjela za vanjske crkvene odnose Moskovskoga patrijarhata, u ponedjeljak 13. lipnja, nakon izvanredne sjednice Svetoga Sinoda u Moskvi. On je rekao da je već nekoliko Pravoslavnih Crkava – Bugarska, Antiohija i Gruzija – odbilo sudjelovati u Saboru, a Srpska Pravoslavna Crkva tražila je da se Sabor odgodi.
Carigradski patrijarhat, koji je zadužen pripremiti Sabor, odbio je inicijativu Moskovskoga patrijarhata da se do 10. lipnja održi svepravoslavno vijećanje, gdje bi se mogla postići suglasnost oko spornih pitanja: pravilnika i pojedinih dokumenata. Tako je i Moskva odlučila ne sudjelovati u Saboru. Istodobno mitropolit Hilarion, unatoč svim neprilikama, ne vidi zastoja s obzirom na Sabor: “Situacija koja se dogodila nije katastrofalna, to je redovita situacija”, rekao je novinarima. On vjeruje da “trebamo izvući pouke iz nje i shvatiti da se glasovi Crkava ne mogu ignorirati”. Svepravoslavni Sabor bit će valjan ako sve mjesne Crkve, bez iznimke, u njemu sudjeluju.
– U ove četiri Pravoslavne Crkve koje su do sada otkazale sudjelovanje na Saboru nalazi se više od polovice svega pravoslavnog pučanstva.

Izvor: Crkva na kamenu