Otvorena Jubilarna godina

Foto: Cnak

PRENJ – Prenjska župa Svetoga Mihovila arkanđela, koja postoji od početka 18. stoljeća, već 300 godina, i od koje su se tijekom vremena odvajale okolne župe Stolačkoga dekanata, u posljednje je vrijeme pala možda na najmanji broj vjernika. Istina, prošle godine u travnju biskup je Ratko, posavjetovavši se s članovima Prezbiterskoga vijeća i sa župnicima kojih se tiče, odvojio filijalu Bobanovo Selo od aladinske župe i pripojio je prenjskoj. I time je i jedna i druga župa došla na oko 1700 vjernika.
Don Mile Vidić, prenjski župnik, već više vremena razmišlja o što boljoj pripravi župe za 150. obljetnicu blagoslova župne crkve, 1869. Počela se graditi 1859. za vrijeme župnika don Vidoja Maslaća, a završena je za vrijeme župnika don Stjepana Putice. Obojici su svećenika podignuti spomenici u crkvenome dvorištu.
Biskupa Ratka župnik don Mile pozvao je da predvodi svečanu svetu Misu na Miholjdan, 29. rujna 2018., i da otvori Jubilarnu godinu, 2018.-2019.
Katolička je Crkva od pamtivijeka tri velika Arkanđela slavila zasebno: Gabrijela 24. ožujka, Rafaela 23. rujna i Mihaela 29. rujna. A onda je s reformom liturgijskoga kalendara 1970. godine došlo do objedinjenja blagdana tako da sva trojica Arkanđela imaju svoj svečan dan 29. rujna. Svima Anđelima čuvarima ostao je zajednički blagdan 2. listopada.
Na svečanosti u Prenju našlo se s biskupom i župnikom još 11 svećenika: don Đuro Bender i njegov kapelan don Marin Krešić s Gradine, don Josip Galić iz Bijeloga Polja, don Pero Pavlović s Rotimlje, don Ante Đerek s Gabele, don Gordan Božić s Domanovića, don Stipe Gale s Aladinića, don Ivan Štironja iz Studenaca, don Antun Pavlović s Hrasna, don Damjan Raguž i don Pero Milićević iz Mostara. I nekoliko bogoslova. Misa je bila u crkvenom dvorištu pred kapelicom.
Molitvu sv. Mihovilu, koju je sastavio papa Leon XIII. 1886. godine, i koja se na svršetku svake svete Mise na latinskom jeziku molila sve do 1964. godine, biskup je, dolazeći iz crkve s asistencijom k oltaru, izmolio pred kipom sv. Mihovila.
U propovijedi biskup je govorio kako je Bog ljubavi i mudrosti stvorio najprije duhovni svijet na nebu, razne redove Anđela i Arkanđela; Vlasti, Vrhovništava i Vrlina; Gospodstava i Prijestolja; Kerubina i Serafina. Svako stvoreno razumno biće treba proći ispit ili kušnju, da pred Bogom slobodno i svjesno prizna svoju ovisnost o njemu ili da ne prizna. A uvijek ostaje i prostor vjere i povjerenja u Boga. Ali postoji i đavao koji napada i navodi na grijeh. Zato naša molitva anđelima čuvarima da nas čuvaju od đavolskoga utjecaja ne samo dok smo djeca, nego sve do smrti.
Na kaju misnoga slavlja biskup je otvorio Jubilarnu godinu u prenjskoj župi te podijelio blagoslov po zagovoru sv. Mihovila. Župnik je pozvao biskupa, svećenike i bogoslove na čašćenje u župnu kuću, a narod se u crkvenom dvorištu, uz pjesmu i kolo, počastio onim što su vrijedne domaćice donijele na slavlje.

Izvor: Crkva na kamenu