Ovo se dijete nije smjelo roditi!

Foto: pixabay.com

Zaista ima hrabrih majki, lavica, pravih heroina modernoga svijeta. Ne boje se života, ne boje se trpljenja, ne boje se patnje, sve su spremne učiniti za svoje dijete makar trebalo podnijeti i najteži križ. Jer svako dijete dar je Božji.

Podari našim majkama ljubav, dobrotu, nesebičnost i želju da daruju život, da obogate svijet novim ljudskim bićima, da nas uzraduju novim dječjim osmijehom i da svojom majčinskom dobrotom mijenjaju lice ovoga svijeta! Majko nebeska i Kraljice mira, budi im u tome uzor i vjerna zagovornica!

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu