Na Pastoralnom danu o medicinski potpomognutu začeću

Foto: Cnak

MOSTAR – U Duhovno-obrazovnom centru “Emaus” u Potocima kod Mostara održan je 19. travnja 2017. redoviti godišnji Pastoralni dan svećenika u dušobrižništvu na području hercegovačkih biskupija u organizaciji Biskupskoga ordinarijata i Teološko-katehetskoga instituta u Mostaru. Uz biskupa domaćina dr. Ratka Perića, na pastoralnom susretu sudjelovali su provincijal hercegovačkih franjevaca dr. fra Miljenko Šteko te 92 svećenika, dijecezanska i franjevca. Sudionike skupa pozdravio je uime organizatora i uveo u temu dr. don Ante Pavlović, predstojnik Instituta. Okvirna tema Pastoralnoga dana bila je “Medicinski potpomognuta oplodnja” i ćudoredni kriteriji prosudbe umjetnoga začeća ljudske osobe (čovjeka).
Dvoje predavača obradilo je navedenu tematiku sa znanstveno-medicinskoga i teološko-moralnoga aspekta. Prvo je predavanje održala prof. dr. Vaj­dana Tomić, profesorica na Medicinskom fakultetu i predstojnica klinike za ginekologiju i porodištvo Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru. U stručnom predavanju s naslovom “Medicinski potpomognuta oplodnja – indikacije i metode”, ona je u svjetlu biomedicinskih istraživanja i spoznaja u području ginekološke endrokinologije i humane reprodukcije predstavila suvremene medicinske pristupe, tehnike i metode na području “medicinski potpomognute oplodnje” i mogućnosti rješavanja pitanja neplodnosti i začeća kod brojnih današnjih supružnika. Uza sve znanstvene spoznaje i tehničke mogućnosti koje nudi suvremena biomedicina, ona je upozorila ne samo na brojne medicinske probleme, rizike i dvojbe koji pogađaju neplodne žene i muškarce, nego i na temeljne etičke, moralne, psihološke i druge probleme koji zahtijevaju da se navedenim pitanjima pristupa cjelovito. Upozorila je i na razne manipulacije, ali i strašnu činjenicu da je primjerice od 1978. godine do danas, kroz četrdeset godina, umjetnim začećem rođeno ukupno oko 5 milijuna djece, a da se svake godine u svijetu napravi oko 50 milijuna abortusa, odnosno ubojstava nerođene djece. U drugom predavanju, imajući upravo u vidu biomedicinske i etičke činjenice, dvojbe, probleme i izazove, dr. don Ante Komadina, profesor moralne teologije i bioetike na Teološko-katehetskom institutu i bioetike na Filozofskom fakultetu u Mostaru, održao je predavanje s naslovom “Ćudoredni kriteriji prosudbe tehnikâ umjetnoga začeća ljudske osobe”. On je nazočnima izložio moralni nauk učiteljstva Katoličke Crkve na području biomedicine, umjetnoga i medicinski potpomognuta začeća, oslanjajući se na Naputak o poštivanju ljudskoga života u nastanku i dostojanstvu rađanja Donum vitae (Dar života), koji je 1987. izdao Zbor za nauk vjere.
Nakon predavanja uslijedila je rasprava u kojoj su svećenici otvorili i postavili neka temeljna biomedicinska, etička i moralna pitanja i dvojbe u pogledu umjetnoga začeća s kojim se susreću u svom pastoralnom djelovanju i ispovjednoj praksi, ali i u raznim susretima u kojima vjernici žele dobiti što potpunije informacije i čuti odgovor Katoličke Crkve u pitanjima umjetnoga i medicinski potpomognuta začeća. U svom obraćanju svećenicima biskup Perić osobito je naglasio potrebu iznošenja pune istine o biomedicinskim i bioetičkim pitanjima, jasnoću moralnoga učenja Katoličke Crkve te svećeničkoga razumijevanja i duhovne podrške kršćanskih supružnika koji ne mogu imati djece, sve do potrebe njihova poticanja za usvajanja napuštene djece jer se i tim činom čini Bogu ugodno, njima dobro i kršćanskoj zajednici i ljudskom društvu vrijedno djelo.
Susret je završio bratskim druženjem i ručkom u blagovaonici bjelopoljskoga “Emausa”.

A. P.

Izvor: Crkva na kamenu