Poruka s grobova

Koliko poruke s grobova odjekuju u našim životima? Imamo li pravo, jednako radilo se o vjerskom ili kulturološkom pijetetu, pristupati grobovima naših dragih pokojnika i dičiti se njihovim svjedočkim, herojskim i mučeničkim životom, ako nam njihov svjedočki život nije barem poticaj i izazov da i mi činimo tako; da i mi danas živimo i svjedočimo vrijednosti za koje su se oni žrtvovali; da prihvatimo kako je jedino važno u životu posjedovati ljubav prema svakom ljudskom biću, osobito prema onima koji su pogođeni raznim nevoljama, bolešću i patnjama i da smo samo u toj ljubavi kadri izići iz svoga sebičnoga JA i biti osobe za druge; osobe za Boga, za čovjeka, za Crkvu, narod i Domovinu? Jer upravo po toj otvorenosti mnogi naši pokojnici postali su i pravi “mučenici” kršćanske ljubavi, pravednosti, istine i mira i zato su ove vrijednosti i ove godine odzvanjale našim grobljima. Jesmo li ih čuli?

 

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu