Posvemašnja prisutnost zbrke i nemira

Foto: CNS

Posvemašnja prisutnost zbrke posljedica je duhovne smetenosti. U sekulariziranom svijetu ona se očituje u pomućenosti razumskih kriterija u određivanju istine, u nerazlikovanju dobra od zla, prirodnoga od neprirodnoga, moralnoga od nemoralnoga, pravednoga od nepravednoga, lijepoga od ružnoga.

Postaje jasno da je danas mnoštvo idolopoklonika – mnogi se klanjaju sebi nastojeći udovoljiti svojim sebičnostima, klanjaju se novcu, moćnicima, slavi, zaradi, uspjehu, stranačkim vođama, ideologijama, kućnim ljubimcima… Čovjek je naše civilizacije zabrazdio u duboku provaliju kada je ozakonio pobačaj, eutanaziju, sotonizam i postavio se nasuprot svim Božjim zapovijedima.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu