Poziv za upis na Teološko-katehetski institut Mostar

Teološko-katehetski institut Mostar (TKIM) već više od tri desetljeća djeluje kao visokoškolska ustanova. Njegov je rad, kanonskim ustanovljenjem i akreditacijom, potvrdila u veljači 2017. godine Kongregacija za katolički odgoj.
TKIM ovim poziva sve zainteresirane kandidate da upišu ovaj sveučilišni studij i izvješćuje ih da u novoj akademskoj godini 2020./2021., u prvu godinu preddiplomskoga studija, upisuje 15-20 novih studenata.
Sveučilišni teološko-katehetski i religijsko-pedagoški studij na TKIM-u traje pet (5) godina i izvodi se kao redoviti studij u dva ciklusa studija (3+2): trogodišnji preddiplomski studij kojim se stječe titula i diploma prvostupnika religijske pedagogije i katehetike i potom dvogodišnji diplomski studij kojim se stječe titula i diploma magistra religijske pedagogije i katehetike. Sveučilišni studij daje teološke, religijsko-pedagoške i humanističke odgojno-obrazovne kompetencije te omogućuje rad na različitim područjima crkvenoga i društvenoga života, osobito vjeroučiteljsku službu u osnovnim i srednjim školama, rad na području odgoja, kulture i medija.
Prvi prijavni rok za upise traje od 20. lipnja do 3. srpnja 2020. Razredbeni ispit je 8. srpnja 2020. u 9 sati u prostorijama TKIM-a, a potom kratki pojedinačni razgovor s kandidatima.
Drugi ili jesenski prijavni rok, ako se ne popune upisna mjesta, traje od 7. do 14. rujna, s razredbenim ispitom 21. rujna 2020., u 9 sati. Razredbeni ispit obuhvaća građu srednjoškolskoga programa hrvatskoga jezika, vjeronauka i povijesti.
Kandidati su dužni Tajništvu TKIM-a, Nikole Šubića Zrinjskog 7, 88000 Mostar, u jednom od navedenih prijavnih rokova dostaviti sljedeće dokumente:
1. krsni list,
2. rodni list,
3. svjedodžbe svih razreda četverogodišnje srednje škole i maturalnu svjedodžbu,
4. preporuku župnika svoje župe,
5. osobnu molba za studij na TKIM-u.
Više informacija o studiju i okvirnom studijskom programu na TKIM-u može se naći na web stranici: www.tkim-mostar.ba
Potrebne informacije o upisu na studij mogu se dobiti u Tajništvu TKIM-a na tel. 036 326 690, ili e-mailom: tajnistvo@tkim-mostar.ba

Izvor: Crkva na kamenu