Prije gotovo 1500 godina posvećena crkva Svete Mudrosti

Foto: Cnak

CARIGRAD – Znamenita crkva Svete Mudrosti posvećena je 27. prosinca 537. u Carigradu. Njezino ime dolazi od grčkoga naziva Hagia Sofia, što u prijevodu znači Sveta Mudrost, a odnosi se na Isusa Krista kao Božju Mudrost, prisjeća se Povijest.hr.
Crkva Svete Mudrosti sagrađena je u doba znamenitoga cara Justinijana, bizantskoga vladara koji je uspio vratiti velik dio teritorija nekadašnjega Zapadnog Rimskog Carstva, uključujući Italiju i dio Hispanije. Justinijanovo carstvo na neki je način oživljavalo tradiciju nekadašnje veličine Rimskoga Carstva.
Osobito je zanimljivo da je Sveta Mudrost bila najveća crkvena građevina na svijetu tijekom otprilike 1000 godina. Turci Osmanlije osvojili su 1453. godine Carigrad pa su pretvorili Svetu Mudrost u džamiju. U doba turskoga predsjednika Mustafe Kemala Atatürka pretvorena je u muzej, a takvo je stanje ostalo do prošle godine, kada je nad ovom crkvom ponovo izvršeno nasilje i ponovo je pretvorena u džamiju. Pokraj crkve nalazi se grob Konstantina Velikog.
Crkva Svete Mudrosti posvećena je u prisutnosti cara Justinijana i carigradskoga patrijarha Mene (Menasa). Funkcionirala je sve do osmanskog osvajanja 1453. godine kao katedralna crkva carigradskih patrijarha (osim između 1204. i 1261. godine kada je bila pretvorena u katedralu Zapadne Crkve, za vrijeme Latinskoga Carstva). U njoj su se održavale bizantske carske krunidbe, a održano je i nekoliko koncila. Što se tiče arhitekture, prva je crkva na svijetu u kojoj velika kupola stoji na sferičnim trokutima (pandantivima) i time postaje primjer bizantskog umjetničkog stila.

Izvor: Crkva na kamenu