Prispodobe o novoj zakrpi i novom vinu (Prvi dio)

Foto: www.youtube.com

Za farizeje je tradicija zabilježila da su postili ponedjeljkom i četvrtkom. Isus se ponašao u skladu sa svojim proglasom da je ljubav prema Bogu i bližnjemu najvažnija zapovijed. Zato je liječio subotom, sjedao za stol s grješnicima, kontaktirao s poganima i nije držao propise o obrednoj čistoći.

Iz okolnosti da se Isus u vrijeme svoga ministerija nije držao ni ivanovske ni farizejske tradicije o postu, nego se osjećao zaručnikom zajednice koju sabire, naslućujemo da je radosno živio svoju otvorenost za Boga i ljude, svjedočeći tako nastup Božje vladavine. On u odgovoru na pitanje o postu sebe proglašava zaručnikom te ističe da zaručnikovi prijatelji ne mogu postiti sve dok je on s njima.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu