Rim i Blidinje – Gospa Snježna

Foto: Cnak

Petoga dana mjeseca kolovoza Crkva slavi Gospu Snježnu. Čuli smo mnoštvo lijepih naziva i zaziva Majke Božje, no čovjek se može s pravom zapitati otkud Gospa Snježna usred ljeta. Odgovor na to pitanje nudi nam Bazilika svete Marije Velike (Santa Maria Maggiore) u Rimu. Prema legendi iz 13. stoljeća, papi Liberiju i rimskom patriciju Ivanu ukazala se Gospa 3. kolovoza 352. Tada im je izrazila želju da joj sagrade crkvu na mjestu koje će biti obilježeno snijegom. I zaista je snijeg pao 5. kolovoza na brežuljku zvanom Eskvilin, stoga je papa Liberije odlučio odmah započeti gradnju crkve. Danas ona slovi za jednu od četiri “velike bazilike” u Rimu, uza sv. Petra, sv. Pavla izvan zidina te Lateransku baziliku. U toj je bazilici bl. Alojzije Stepinac slavio svoju mladu Misu na blagdan Svih Svetih, 1931. godine.
I u našoj biskupiji imamo jednu crkvu koja 5. kolovoza slavi svoju zaštitnicu. To je blidinjska crkva Gospe Snježne na Barzonji. Zaslugama fra Petra Krasića mala je crkvica sagrađena početkom 90-ih godina prošloga stoljeća na mjestu na kojem je dugo godina stajala mala kapelica. Danas se u toj crkvi, pod upravom kapelanije iz Masne Luke, slavi svake nedjelje sveta Misa s narodom koji se tamo zatekne na odmoru. A na patron dođe silan svijet iz svih krajeva BiH i Hrvatske slaveći i časteći Blaženu Djevicu Mariju.
Vidimo kako su Blidinje i Rim na neki način povezani. Svakoga 5. kolovoza mnoštvo svijeta okupi se na ovim mjestima časteći Mariju Bogorodicu i moleći je da im ne odbije molbe u potrebama njihovim.

Izvor: Crkva na kamenu