Sakrament ženidbe – crkvene zaprjeke (3. dio)

Foto: pixabay.com

Temeljem krvnoga srodstva smatra se rađanje, a ne ženidba pa je, sukladno tomu, krvno srodstvo, također, zaprjeka. Ovdje susrećemo pojam “linija”. Linija je neprekinuti niz osoba koje potječu od zajedničkoga korijena, a razlikujemo pravu i pobočnu liniju. Pravna nemogućnost sklapanja valjanoga braka određena je za sve osobe koje su međusobno srodne u drugom stupnju srodstva pobočne loze.

Zaprjeka javne ćudorednosti može imati dva izvora nastanka (kan. 1093): jedan je nevaljana ženidba, ako se potom uspostavi zajednički život dotičnih osoba, a drugi izvor je priležništvo, ako je ono općepoznato ili javno.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu