Sakrament ženidbe – pravni vidik (1. dio)

Foto: https://unsplash.com/

Sakramentalnom se smatra svaka i samo ona valjana ženidba između dvoje krštenika, slobodnog muškarca i slobodne žene. Drugim riječima rečeno da bi se mogla sklopiti valjana ženidba u Crkvi, tj. da je priznaje Crkva, potrebna su tri uvjeta: osobna sposobnost stranaka, ženidbena privola i očitovanje privole (oblik sklapanja ženidbe).

Iz prvoga od 111 kanona koji su posvećeni sakramentu ženidbe spoznajemo da je Isus Krist uzvisio ženidbu na sakrament da bi posvetio zajednički život muža i žene. Zato je ženidba sveta, jedinstvena i nerazrješiva. Sakramentalnom se smatra svaka i samo ona valjana ženidba između dvoje krštenika, slobodnog muškarca i slobodne žene.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu