Smisao života

Foto: CNS

Dobro znamo da su dva događaja najvažnija u životu svakoga čovjeka: dolazak na ovaj svijet i odlazak s njega. Između ta dva događaja odvija se cjelokupan naš život. Budući da je život Božji dar, postaje jasno da će naš dar Bogu biti ono što ćemo mi učiniti od života. A sve što činimo i radimo treba imati svoj smisao.

Stvoreni smo iz Božje ljubavi, vjerujem i roditeljske i naš smisao treba biti darivati ljubav i služiti Bogu. Smisao života treba biti – biti čovjek. To je uzvišeno zvanje i poslanje, jer je i Bog postao čovjekom.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.