Snijeg u kolovozu i prva marijanska crkva na svijetu

Foto: flickr.com

Uvrštena među četiri rimske velike bazilike, bazilika sv. Marije Velike jedina je od njih koja je do danas sačuvala svoju izvornu strukturu a tijekom šesnaest stoljeća doživjela je brojne nadogradnje. Gradnja bazilike završena je za vrijeme pape Siksta III. (432.-440.), koji ju je svečano posvetio u čast B. D. Marije, samo nekoliko godina nakon što je Efeški sabor Mariji dodijelio naziv Bogorodice, te je među prvim, ako ne i prva, crkva na svijetu posvećena Gospi.

Duhovnom blagu bazilike svakako pripada drevna ikona poznata kao Salus Populi Romani (Spas/zdravlje naroda rimskoga), kojoj su se Rimljani utjecali za zagovor više od tisućljeća, a koja se čuva u bočnoj kapeli bazilike, poznatoj kao kapela Borghese, po prezimenu pape koji ju je uredio. Nije poznato otkad je ikona u Rimu, ali vrela je spominju još u vrijeme pape Grgura Velikoga (590.-604.), koji ju je dao nositi u procesiji za vrijeme epidemije, što je u XIX. stoljeću učinio i Grgur XVI.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu