Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju

ŠIPOVAČA-VOJNIĆI – Mnogi blagdani u Katoličkoj Crkvi nisu se slavili odmah na početku kršćanstva, nego su nastajali tijekom stoljeća. Npr. Božić se na Zapadu počeo slaviti tek polovicom 4. stoljeća. Tijelovo se slavi od 13. stoljeća. Slično je bilo i s blagdanom Srca Isusova. Poticaj za njegovo uvođenje došao je iz Paray le Moniala prigodom ukazanja Srca Isusova sv. Mariji Margareti Alacoque 1675. Ali tek 1765. papa Klement XIII. dopušta slavljenje blagdana Srca Isusova i to samo za one koji su izričito tražili. Bili su to poljski biskupi onoga vremena i rimska Nadbratovština Srca Isusova.
I taj blagdan nije prihvatio samo kralj, biskupi i vjernici Poljske, ne samo članovi rimske Nadbratovštine, nego i redovnice Reda Pohođenja kojemu je pripadala sv. Margareta, cijeli Rim, potom biskupi i kraljica plemenitoga francuskog naroda, poglavari i članovi Družbe Isusove i tako se za kratko proširio gotovo u cijeloj Crkvi i u dušama vjernika urodio plodovima divne svetosti. Nakon što se blagdan Srca Isusova tako brzo proširio po mnogim biskupijama svijeta i vidjevši velike duhovne koristi od njegova slavljenja, papa Pio IX. posebnim dekretom odredio je 1856. godine da se blagdan službeno slavi u cijeloj Katoličkoj Crkvi.
U petak, 3. lipnja, u župi Šipovača-Vojnići proslavljena je svetkovina Presvetoga Srca Isusova, patrona župe. Za ovu prigodu vjernici su se pripremili trodnevnicom moleći Zlatnu krunicu i litanije Presvetoga Srca Isusova te slavljenjem svete Mise. Unatoč obilnim poljskim radovima u župi svaku večer je na pobožnosti i misnome slavlju nazočilo 60-ak vjernika. Svete Mise za trodnevnicu predslavili su župnik don Jozo Čirko i fra Robert Jolić, župnik Klobuka, a za ispovijedanje vjernicima je bio na raspolaganju fra Ivan Kvesić, župni vikar u Veljacima. Euharistijska slavlja sviranjem i pjevanjem animirao je sjemeništarac David Bebek.
Na samu svetkovinu misno slavlje u 8 sati slavio je župnik, a središnje svečano euharistijsko slavlje u 11 sati, uz koncelebraciju osam svećenika, predslavio je i propovijedao  don Ljubo Planinić, župnik župe Kruševo i nekadašnji župni vikar u ovoj župi (1986.-1988.).
Misno slavlje svojim pjevanjem i sviranjem uljepšala je ženska klapa iz župe Gradina sa svojim voditeljem don Ivanom Bijakšićem.

Izvor: Crkva na kamenu