Sumnja ili radost

Iako je prošlo 138 godina od izgradnje više slavoluka u Mostaru 1878. godine prigodom tadašnjega odvajanja današnjih prostora BiH od Istoka i pripajanja Zapadu, slična se reakcija naroda BiH ponovila u povodu predaje zahtjeva BiH za prijem u EU. “Jedni od iskrena veselja” proslavljali su vatrometom na Humu jer vjeruju kako se pridružuju hrvatskom narodu u RH, “drugi, jer im nije moglo biti drukčije” predlažu slavoluk na Starom mostu jer ih on veže za Istok i Tursku kojoj ne daju u EU dok se treći brinu za očuvanje svoje dominacije nad drugima u RS strepeći da je ne izgube u EU u kojoj nema Rusije. Zbog taloga prošlosti ove zemlje njezini narodi kao da više i ne mogu biti sretni jer su navikli sumnjati u sve, kada za to ima i kada nema razloga.

Cijelu kolumnu možete pročitati u tiskanom izdanju.