Susret ministranata

Foto: Cnak

ROTIMLJA – U župi Rotimlji 22. lipnja održan je godišnji susret ministranata Trebinjskoga i Stolačkoga dekanata. Već treću godinu zaredom ova dva dekanata organiziraju zajednički susret ministranata. Na prošlogodišnjem susretu župnik Rotimlje i Stjepan Krsta, don Damjan Raguž, ponudio je gostoprimstvo za ovogodišnji susret, jer župa Rotimlja slavi 100 godina od svoga utemeljenja. Oko 10 sati počeli su stizati ministranti zajedno sa svojim svećenicima iz župa: Aladinići-Dubrave, Čeljevo, Domanovići, Dračevo, Gradac, Hrasno, Rotimlja i Stolac, ukupno oko 200 ministranata.
Na početku susreta ministranti su imali prigodu za svetu ispovijed. Onda je kratko predavanje o životu i radu u misijskoj zemlji Ugandi u Africi pripremila naša misionarka iz župe Aladinići-Dubrave, sestra Bogdana Markić. Kroza sliku i popratno tumačenje, djeca su radosno slušala o životu i radu u misijama. Svetu Misu u 11 sati, u zajedništvu domaćih svećenika i benediktinca o. Joze Milanovića, predvodio je vikar Trebinjske biskupije don Ivo Šutalo. U propovijedi je radosno govorio djeci o duhovnom zvanju te ih sve pozvao na redovitu molitvu za duhovna zvanja u našoj Crkvi. Pod svetom Misom pjevanje i sviranje predvodio je rotimski župni tamburaški sastav “Prijatelji”.
Nakon ručka u 12 sati, koji je bio organiziran u pastoralnome centru, mladi animatori iz župe Aladinići-Dubrave preuzeli su organizaciju popodnevnoga programa. Najprije je bio turnir u nogometu, pa igra graničara, zatim povlačenje konopa i trčanje u vreći. Iako je bio vruć dan, to se nije moglo primijetiti na ministrantima koji su neumorno i razdragano trčali po lijepo uređenom crkvenom dvorištu u Rotimlji. Sve je završilo u popodnevnim satima kada su se svi razišli svojim domovima. Hvala dragom Bogu na ovom lijepom danu i daru ovoga susreta. Molimo Gospodara žetve da pošalje dovoljno radnika u žetvu svoju.

Izvor: Crkva na kamenu