Šutanja o susretu Majke i Uskrsloga

Foto: wikipedia.org

Tišina je najglasniji govor Blažene Djevice Marije. Svi ključni trenutci, intimni trenutci, Marije i njezina Sina ostaju, ipak, zastrti tišinom. Iako se evanđelisti trude, a posebno sv. Luka, tu šutnju koliko-toliko u određenim trenutcima prekinuti, naša vjernička znatiželja ne biva posve zadovoljena.

U tom susretu Majke i Uskrsloga započela je Crkva sadašnjega i budućega vijeka. Ona, najizvrsnija članica njegove Crkve, postaje Majkom Crkve. Njezin vjernički primjer najizvrsnija je pouka njezinim učenicima. I u toj Crkvi, prvoj Crkvi, novozavjetni spisi šute o ulozi Blažene Djevice Marije. A ipak ona je najizvrsnija članica Crkve.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu