Sv. Ignacije u Rimu

Foto: Cnak

Posljednjega dana mjeseca srpnja slavimo spomendan sv. Ignacija Lojolskoga (1491.-1556.). Rođen u Španjolskoj, nakon vojničke mladosti doživio je obraćenje te postao jedan od najomiljenijih svetaca u svijetu. Najpoznatiji je, naravno, po Družbi Isusovoj (isusovcima) čiji je utemeljitelj te po Duhovnim vježbama koje već stoljećima odgajaju brojna duhovna zvanja.
Mnogo je putovao, no za ovu nas priliku zanima njegov odnos s Rimom. U ovoj smo rubrici već pisali o njegovim zaslugama u osnivanju Papinskoga sveučilišta Gregorijane (1551.) te Papinskoga kolegija Germanicum et Hungaricum (1552.). Naravno da je sv. Ignacije mislio i na svoj Red. Bogosloviju za isusovačka duhovna zvanja utemeljio je 1565. godine pod nazivom “Seminario Romano” (Rimska bogoslovija). Ta je zgrada u 19. st. postala sjedište Kolegija Germanicum te sveučilišta Gregoriana. Ipak 1883. Družbi je Isusovoj vraćena spomenuta zgrada jer su se Germanicum (zavod za stanovanje) i Gregoriana (učilište za studiranje) prebacili na druge lokacije. Danas bogoslovija nosi naziv Kolegij sv. Roberta Bellarmina te je namijenjen isusovačkim svećenicima koji dolaze u Rim na poslijediplomske studije.
Od poznatih Hrvata valja izdvojiti bl. Alojzija Stepinca koji je u toj zgradi stekao doktorat (jer je tada tu bilo i sveučilište) te isusovca Pavla Kolarića koji je 1862. umro i pokopan u zavodskoj crkvici. O. Kolarić bio je jedan od uzora časnoga sluge Božjega Petra Barbarića koji je čak preveo njegov životopis s talijanskoga na hrvatski jezik.
Trenutačno u Kolegiju boravi sedamdesetak isusovaca od kojih šestorica Hrvata.
Sveti Ignacije preminuo je 31. srpnja 1556. u skromnoj kući blizu kapelice Gospe od puta u Rimu. Grob mu se nalazi u crkvi Il Gesù – Isus. Uzor je svim rimskim bogoslovima i svećenicima, ali i svekoliku svijetu s poznatom krilaticom: “Sve na veću slavu Božju!” i po tumačenju pravila sv. Benedikta “Moli i radi”: Tako se Bogu moli kao da sve ovisi samo o Bogu, a tako radi kao da sve ovisi samo o tebi!

Zvonimir Rezo

Izvor: Crkva na kamenu