Sv. Josipe, ostani s nama

Foto: Cnak

Potrebno nam je imati lik sv. Josipa pred sobom u vremenu u kojemu živimo. Potrebno je imati primjer sveca koji je uzeo u ruke zadaću koju mu je Bog povjerio, u vremenu u kojemu sve više bježimo od odgovornosti.

Potrebno je imati primjer sveca koji je bio spreman ostati u skrovitosti, u vremenu u kojem sve više tražimo pažnju drugih. Potrebno je imati primjer sveca koji je znao biti nježan, u vremenu u kojemu sve više vlada agresivnost vlastitih mišljenja.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu