Sveta Stolica poziva na mir u Svetoj Zemlji

Foto: https.dorzeczy

VATIKAN (IKA) – Tiskovni ured Svete Stolice objavio je 20. svibnja ponovni poziv Svete Stolice na poštovanje međunarodnoga prava i mirno rješavanje izraelsko-palestinskoga spora.
Povod priopćenju bio je telefonski razgovor između glavnoga tajnika Palestinske oslobodilačke organizacije Saeba Erekata i tajnika Odjela Svete Stolice za odnose s državama nadbiskupa Richarda Gallaghera.
Erekat je nazvao nadbiskupa Gallaghera kako bi “informirao Svetu Stolicu o nedavnim događajima na palestinskim teritorijima i mogućnosti da na neke njihove dijelove Izrael jednostrano primijeni svoj suverenitet, što bi dodatno ugrozilo mirovni proces”.
Zbog toga Sveta Stolica u priopćenju ponavlja da je “poštovanje međunarodnog prava i odgovarajućih rezolucija UN-a neophodan element da dva naroda žive jedan pokraj drugoga, u dvije države, unutar međunarodno priznatih granica prije 1967. godine”.
Sveta Stolica izražava zabrinutost oko budućih događaja koji bi narušili dijalog između Izraelaca i Palestinaca. Međutim, izražava i nadu u postizanje dogovora između dviju strana, uz pomoć međunarodne zajednice, kako bi u Svetoj Zemlji, “voljenoj od židova, kršćana i muslimana”, konačno zavladao mir, navodi se u priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA