Sveti Irenej – crkveni naučitelj

Foto: Cnak

VATIKAN – Papa Franjo objavio je 21. siječnja dekret kojim dodjeljuje sv. Ireneju Lionskom – apostolu keltskih i germanskih naroda, branitelju ispravna nauka – titulu crkvenoga naučitelja, s naslovom “Doctor unitatis”. U dekretu papa ističe dva aspekta života i djela sveca koji je “došao s Istoka”, a “na Zapadu obavljao svoju biskupsku službu”.
“Bio je duhovni i teološki most između istočnih i zapadnih kršćana. Njegovo ime Irenej izražava onaj mir koji dolazi od Gospodina i koji pomiruje, ponizno ponovo integrirajući u jedinstvo”, piše papa Franjo, prenosi Vatican News.
Podsjećamo, upravo je dan prije, 20. siječnja, prefekt Kongregacije za kauze svetih kardinal Marcello Semeraro papi Franji na audijenciji iznio potvrdno mišljenje plenarne skupštine Kongregacije o tom pitanju.

Izvor: Crkva na kamenu