Svetkovina Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije

Foto: flickr.com

Kao svaki Marijin blagdan i ova proslava očituje nam vjersku istinu djela spasenja Isusa Krista. U Mariji se već od početka njezina postojanja očituje ono što sve nas očekuje: u uskrsnuću i mi ćemo biti oslobođeni svake ljage, od napasti i požudâ koje nosi sa sobom rana istočnoga grijeha.

Bit sadržaja proslave jest vjera Crkve “da je blažena Djevica Marija, u prvom času svoga začeća, po posebnoj milosti i povlastici svemogućega Boga, predviđajući zasluge Isusa Krista Spasitelja ljudskoga roda, bila očuvana neokaljanom od svake ljage izvornoga grijeha”.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu