Tisućljetni spomen Božanskoj Mudrosti nad Bosporom

Foto: Cnak

Naziv sv. Sofije ne odnosi se ni na jednu od nekoliko svetica koje nose to ime, nego na svetu, odnosno božansku, Mudrost (grčki Hagia Sophia), kao jedan od Božjih atributa. Već se u Evanđeljima spominje mudrost Isusova, a potvrđuje u poslanicama sv. Pavla, koji ističe kako “propovijedamo (…) Krista, Božju snagu i Božju mudrost”.

Kao katedrala glavnoga grada, Hagia Sofia bila je najistaknutija crkva cijeloga područja, te carska krunidbena crkva. U svečanim je prigodama na liturgiju dolazio i sam car, idući u svečanoj povorci iz svoje palače do vrata bazilike gdje bi ga dočekivao patrijarh.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu