Trostruko slavlje

Foto: Cnak

GRLJEVIĆI (KIUM) – Župa sv. Josipa Radnika u Grljevićima prošlu, kalendarsku 2016., godinu završila je s ukupno 612 vjernika koji žive u 177 obitelji. Župnik don Tomislav Majić, iako iznad dobne granice kada se daje odreknuće od službe, Bogu hvala, svake nedjelje i zapovijedane svetkovine slavi tri svete Mise u tri crkve: župnoj u Grljevićima i filijalnim u Lipnu i Borajni; adventske Zornice i korizmeni Križni put u Grljevićima i Lipnu. Nerijetko radnim danima dvije svete Mise: jednu u Grljevićima i drugu u Lipnu, prema potrebi i biskupovoj dozvoli. Vjernici se u veliku broju, gledajući na starosnu dob župe, odazivaju na svetu Misu. U prosjeku, svake je nedjelje oko 350 vjernika. Podijeli se prosječno 110 Pričesti nedjeljom i svetkovinom, a 30-ak radnim danom. Samo je jedan dan u godini kada se u župnoj crkvi sabere cijela župna zajednica: na svetkovinu nebeskoga zaštitnika sv. Josipa Radnika. Možda tomu ne bi bilo tako da taj dan župnik ne organizira i slavlja Prve svete Pričesti i svete potvrde. Biskup Ratko, uvidjevši ovaj pastoralni razlog, bez obzira koliki je broj krizmanika, svake godine osobno ili po svomu izaslaniku posjeti ovu župu, predvodi misno slavlje, uputi pastirsku poruku i podijeli sakrament Duha Svetoga pripremljenim vjeroučenicima, a župnik pričesti prvopričesnike. Unatoč tomu što prvopričesnici i krizmanici pohađaju školu u različitim mjestima, župnik ih sve redovito okuplja na vjeronaučnu i liturgijsku pripremu.
Za ovogodišnje trostruko slavlje u ovoj župi biskup Ratko, koji je taj dan predvodio veliko slavlje u prigodi proslave 100. obljetnice osnutka župe sv. Josipa Radnika u Izbičnu, gdje je podijelio i sakrament svete potvrde, delegirao je generalnoga vikara don Željka Majića. Divan svibanjski dan! Župna crkva premala da primi sve vjernike, a prezbiterij da se smjeste svi svećenici. Ukupno 17 svećenika u koncelebraciji. Uza zvuke zvona ulazna procesija na čelu s križem, ministrantima, prvopričesnicima, krizmanicima i svećenicima pošla je ispred župne kuće, koju je don Tomislav podigao prije nekoliko godina. Fra Ivan Kvesić pjeva litanije sv. Josipa, a po dolasku u crkvu župni zbor pozdravlja pjesmom sv. Ivana Pavla II, pape.: “Krist na žalu”. Deset prvopričesnika svetkovinski obučenih stupa pred oltar i sadržajnom recitacijom, svečano – glasno i jasno – izražava radost i pozdrav dugo očekivanu danu kada će Krist – Bijela Hostija ući u njihova čista srca. U slavlju aktivno sudjeluje i svih devet krizmanika. Uz pozdrav, crveno bijelim ružama kite oltar te u svetoj Misi izgovaraju molitvene zazive i prinose misne darove, kruh i vino, ali i svijeću i Bibliju uz molitveni pjesan: “Primi naš dar! Primi naš dar!” Nije nedostajala ni riječ dobrodošlice župnika don Tomislava kao ni zahvalna prije misnoga blagoslova. Don Željko odgovarajući na riječi dobrodošlice prenosi blagoslovne pozdrave biskupa Ratka, a u propovijedi svakom slavlju po jednu riječ:
Svima primjer sv. Josipa, kojega je papa Pio XII. u prigodi uvođenja ove svetkovine u liturgijski kalendar, 1955. godine, opisao kao “najčistijim, najsvetijim i najuzvišenijim od svih Božjih stvorova”, pozvavši da poput ovoga najčasnijega Božjega ugodnika svi nastoje oko posvećivanja svoga svagdanjeg rada, uvijek osluškujući i vršeći što je to Božja volja.
Prvopričesnicima zaželio da radost i čistoća njihova srca, koja je svima poruka kakvi trebamo stati pred Gospodina, bude očuvana i neokaljana u sve dane života njihova, a krizmanicima u punini darova Duha Svetoga puninu života i pobjedu nad svakim zlom.
Nakon što je župnik don Tomislav pričestio prvopričesnike, a drugi svećenici ostale vjernike, jedna je bijela prvopričesnica, u ime svih, izrekla zahvalu Euharistijskomu Isusu.
Kod bratskoga stola u župnoj kući radost zbog Božjega dara ovoga blagoslovljena dana, ali i tiha bojazan da će Grljevići, ne samo brojem vjernika nego i podijeljenih sakramenata, u doglednoj budućnosti doživjeti ovakvo slavlje. Naime, matične knjige ne pobuđuju nadu. Ali nada je naša u Bogu. Bog je naša nada! U njega, u nadi protiv svake nade, uvijek treba vjerovati i još jače – nadati se!

Izvor: Crkva na kamenu