Ukrajina i Rusija

Foto: external-preview.redd.it

Orthodox Times – 25.-26. travnja 2021. Novinar Kostas Onisenko piše da je episkop Epifanije, mitropolit Kijeva i cijele Ukrajine, na Radiju Slobode uoči pravoslavnoga Uskrsa izjavio da je Ruska pravoslavna Crkva kći Ukrajinske Crkve, a ne majka. “Imamo stare i duboke korijene. Idemo u smjeru autokefalije više od 1000 godina, od onih vremena kada su slavni kijevski knezovi pokušavali uspostaviti svoju neovisnu Crkvu. Sjetimo se Jaroslava Mudroga, prije više od 1000 godina. Želio je Hilariona iz Kijeva postaviti na čelo Ukrajinske Crkve, metropole Kijeva. Ti napori traju stoljećima”, veli mitropolit, koji se također zapitao: “Gdje je središte ruskoga pravoslavlja?” I odgovara: “Bilo je ovdje! Gdje su kršteni Rusi? Ovdje na Dnjepru, u brdima Kijeva. A za njih, Ruse, vrlo je bolno jer moraju prepisivati svoju povijest koju su od nas prisvojili tijekom posljednjih stoljeća Ruskoga carstva.”
Mitropolit kijevski također izjavljuje da sve pravoslavne parohije u Ukrajini pripadaju pravoslavnoj Crkvi Ukrajine. Odgovarajući na novinarsko pitanje o prijenosu župa iz Ruske u Ukrajinsku Crkvu, Mitropolit tumači: “Moramo dublje proniknuti ovo pitanje. Možda griješimo u vezi s ‘transferima’ [prijenosima]. Jer prema Tomosu o autokefaliji i prema tumačenjima patrijarha Bartolomeja, sve pravoslavne parohije u Ukrajini pripadaju Ukrajinskoj pravoslavnoj Crkvi.
Međutim, u Ukrajini dolazi do kanonskoga kolapsa (na temelju crkvenih pravila), jer ima i onih koji ne prepoznaju ovu stvarnost.”
Mitropolit Epifanije procjenjuje da će se ova situacija sa župama postupno normalizirati: “Vjerujem da će se postupno ujediniti priznavajući Tomos. To nije prijenos, jer se zapravo nalaze u Ukrajini, i prema odlukama Ekumenskoga patrijarha, sve one pripadaju Pravoslavnoj crkvi Ukrajine, ali privremeno žele pripadati Ruskoj Crkvi, iako to nije u redu prema vjerskim pravilima”, odlučan je mitropolit Epifanije.
* Statistike pravoslavlja u Ukrajini vrlo je teško razabrati i pratiti, jer je sve u procesu nakon što su se u zemlji ujedinile tri ukrajinske Pravoslavne crkve i priključio im se dio Ruske crkve Moskovskoga patrijarhata: 15. prosinca 1918. A to je ujedinjenje bilo uvjet za priznanje ili izdavanje Tomosa ekumenskoga patrijarha iz Carigrada, koji je dodijeljen 5. siječnja 2019. Od tada traje nemala borba za konkretnu afirmaciju Pravoslavne Crkve u Ukrajini, i to ne samo u trokutu: Bartolomejev Carigrad – Kirilova Moskva – Epifanijev Kijev, nego uopće u svijetu pravoslavlja s 15 neovisnih nacionalnih Crkava. Pravoslavlje u Ukrajini, s jedne strane, nastoji oko puna pravoslavnoga jedinstva u jednoj vjeri, u jednom bogoslužju, u jednoj upravi, a, s druge strane, žestok je otpor tomu i od Moskovskoga patrijarha i od Ruske vlade. Na primjer, nakon Tomosa priznanja, već 30. ožujka 2019. predstavnici Ukrajinske Crkve tvrde da je iz Ruske Crkve priključeno 506 parohija ili župa, a predstavnici Ruske Crkve priznaju da je prešla samo 61 parohija u novu ujedinjenu pravoslavnu Crkvu u Ukrajini. Isti je mitropolit Epifanije u prosincu 2019. izjavio da Pravoslavna crkva u Ukrajini ima 44 dijeceze. Do sada su Pravoslavnu crkvu u Ukrajini, u skladu s carigradskim Tomosom, priznale ove samostalne Crk­ve: Aleksandrijski patrijarhat, Grčka Crkva i Ciparska Crkva. Kako se može voditi ekumenski dijalog u takvu unutrašnjem raskolu?

Izvor: Crkva na kamenu