Upis na studij Teološko-katehetskog instituta

Teološko-katehetski institut u Mostaru (TKIM) visokoškolska je ustanova Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Osnovan je 1987. s naslovom Teološki institut u Mostaru. TKIM ima obilježje visoko­školskoga znanstveno-nastavnoga crkvenog učilišta teološko-katehetskih i religijsko-pedagoških znanosti.
Kongregacija za katolički odgoj, Dekretom od 22. veljače 2017., kanonski je također ustanovila Teološko-katehetski institut u Mostaru kao crkvenu visokoškolsku znanstveno-nastavnu ustanovu u poveznici s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, potvrdila je i odobrila Plan i program njegova trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog teološko-katehetskog i religijsko-pedagoškog studija. TKIM je u skladu s navedenim Dekretom i odobrenim Statutom te Sporazumom o akademskoj odgovornosti i suradnji institucijski povezan s KBF-om koji za njega preuzima akademsku odgovornost, jamči mu akademsku razinu djelovanja i prikladnost postizanja akademskih ciljeva. Kongregacija je tim činom uvrstila TKIM među visokoškolska učilišta Katoličke Crkve na kojima se provode sveučilišni studijski programi prvoga i drugoga ciklusa studija i stječu akademske titule i diplome prvostupnika i magistra religijske pedagogije i katehetike.
Prijave i upisi
Prvi prijavni rok: od 21. lipnja do 5. srpnja
Razredbeni ispit: 8. srpnja 2021. u 9 sati na Institutu. Kandidati će prvo proći motivacijski razgovor nakon čega će imati pisani razredbeni ispit.
Drugi prijavni rok: od 6. do 20. rujna (ako ostane slobodnih mjesta)
Razredbeni ispit: 22. rujna 2021. u 9 sati
Razredbeni ispit obuhvaća građu gimnazijskoga programa hrvatskoga jezika, vjeronauka i povijesti.
Obvezni dokumenti za prijavu:
a) krsni list
b) rodni list
c) svjedodžbe svih razreda četverogodišnje srednje škole i maturalnu svjedodžbu
d) preporuku župnika svoje župe
e) osobnu zamolbu za studij na TKIM-u.

Više informacija o studiju i okvirnom studijskom programu na TKIM-u može se naći na web stranici: www.tkim-mostar.ba
Potrebne informacije o upisu na studij mogu se dobiti u Tajništvu TKIM-a na tel. 036 326 690 ili e-mailom:
tajnistvo@tkim-mostar.ba

Izvor: Crkva na kamenu