Upis novih studenata na Teološko-katehetski institut u Mostaru

Teološko-katehetski institut u Mostaru (TKIM) poziva zainteresirane kandidate da upišu ovaj sveučilišni studij i izvješćuje ih da u novoj akademskoj godini 2016./2017., u prvu godinu preddiplomskoga studija, upisuje 20 studenata.
Sveučilišni teološko-katehetski i religijsko-pedagoški studij na TKIM-u traje pet (5) godina i izvodi se kao redoviti studij u dva ciklusa studija (3+2): trogodišnji preddiplomski studij kojim se stječe titula i diploma prvostupnika religijske pedagogije i katehetike i potom dvogodišnji diplomski studij kojim se stječe titula i diploma magistra religijske pedagogije i katehetike. Sveučilišni studij daje teološke, religijsko-pedagoške i humanističke odgojno-obrazovne kompetencije te omogućuje rad na različitim područjima crkvenoga i društvenoga života, osobito vjeroučiteljsku službu u osnovnim i srednjim školama, rad na području odgoja, kulture i medija.
Prvi prijavni rok za upis traje od 20. lipnja do 6. srpnja 2016. Razredbeni ispit je 7. srpnja 2016. u 9 sati u prostorijama Instituta, a potom kratki pojedinačni razgovor s kandidatima.
Drugi ili jesenski prijavni rok, ako se ne popune upisna mjesta, traje od 12. do 22. rujna, s razredbenim ispitom 23. rujna 2016. u 9 sati.
Razredbeni ispit obuhvaća građu srednjoškolskog programa hrvatskoga jezika, vjeronauka i povijesti.
Kandidati su dužni Tajništvu TKIM-a, Nikole Šubića Zrinskog 7, 88000 Mostar, u jednom od navedenih prijavnih rokova dostaviti sljedeće dokumente: krsni list, rodni list, svjedodžbe svih razreda četverogodišnje srednje škole i maturalnu svjedodžbu, preporuku župnika svoje župe, osobnu molbu za studij na Institutu.

Više informacija o studiju i okvirnom studijskom programu na TKIM-u može se naći na web stranici:
www.tkim-mostar.com
Potrebne informacije o upisu na studij mogu se dobiti u Tajništvu TKIM-a na tel.: 036 326 690, ili e-mailom:
tajnistvo@tkim-mostar.com

Prof. dr. sc. Ante Pavlović
predstojnik TKIM-a