Velika Gospa – naš cilj i naša nada

Foto: www.katholisch.de

Duša odlazi pred Gospodina na poseban sud i tu već prima vječnu nagradu ili kaznu na temelju ovozemaljskoga života: čistilište, raj i pakao. Naš život na zemlji bit će suđen prema ljubavi.

Ovoga procesa Blažena Djevica Marija oslobođena je milošću Božjom i životom u potpunoj vjeri i predanosti Bogu. Upravo je zato i nazivamo ne samo sveta nego presveta Djevica Marija, dušom i tijelom u nebo uznesena. Njezina svetost je u tome što se Božjom milošću, vlastitom vjerom i djelovanjem izdvojena i izdvojila se od grijeha, tj. svega onoga što ju je moglo odvojiti od zajedništva s Bogom.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu