Vrata vjere

Foto: flickr.com

Razumjeti što su vrata vjere može samo onaj tko zna da je vjera Božji dar i da ovisi o Božjoj objavi kao njegov dar. Zato za Boga koji se objavljuje i koji na ljude izlijeva svoje svjetlo i svoj dar možemo reći da vrata otvara Bog. To su vrata koja čovjek sam po sebi ne može otvoriti, ali se može otvoriti daru po kojemu mu ih Bog otvara.

Tko želi, dakle, kroz vrata vjere proći u život, doista ne može zanemariti da su ta vrata Božja i crkvena u pravom smislu riječi, te da su uvijek otvorena onima koji s poniznošću i pouzdanjem teže k spasenju potaknuti i vođeni Božjim Duhom.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu