Župa Ravno

Foto: Cnak

Procjenjuje se da je početkom Drugoga svjetskog rata župa imala oko 2500 katolika, što je predstavljalo demografski maksimum. Rat i neposredno poraće ostavili su teške demografske rane tako da se broj katolika od 1941. do 1947. godine smanjio za više od jedne trećine (35,52%) i pao je na 1612 katolika. Danas, 2019. godine, župa Ravno ima 95 katolika koji tu stalno žive.

Do osamdesetih godina 17. stoljeća Trebinjsko-mrkanska biskupija imala je samo dvije župe – Popovo i Zažablje. Nakon što je tadašnji trebinjsko-mrkanski biskup Primi u nekoliko navrata obišao biskupiju, procijenio je da su postojeće župe prevelike pa je svaku razdijelio na dvije. Tako je 1677. godine župu Popovo razdijelio na župu Ravno i župu Belenići. Župa Ravno obuhvaćala je petnaestak naselja smještenih po obodu Popova polja te ona u brdskim predjelima Bobana.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu