Župa Stolac

Foto: Cnak

Dekretom od 1. lipnja 1863. godine biskup Čubranić je od rubnih naselja župa Dubrave i Hrasno osnovao novu župu, sv. Ilije Proroka, sa sjedištem u Stocu. Novoosnovanu župu činili su grad Stolac te sela: Poplat, Kruševo, Bačnik, Pušišta, Burmazi, Riđica, Orlja, Gojlovići, Gornja Bitunja, Donja Bitunja, Komanje Brdo, Borojevići, Poprati, Njivice, Ljubljenica i Barane.

Sljedećih godina župa Stolac proširila se i na neka nova sela. Tako je 1866. u sklopu župe bilo naselje Dragovilje; 1867. Grdijevići; 1869. Greda-Pješivac, Operaš-Pješivac, Bovan, Orahovica, Boljuni, Bjelojevići i Dabar; 1880. Dabrica, Ljuca, Ošanjići, Gornja Duboka, Donja Duboka i Obalj; 1891. Čumeljaci, Koritnik-Hrgud i Klečak-Dabar.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu