Župa Trebinje

Foto: Cnak

Današnja župa Trebinje osnovana je 6. kolovoza 1891. Prilikom osnutka činilo ju je 13 naselja.

Broj katolika povećavao se sve do Drugoga svjetskog rata, u samo predraće, 1939. godine, u župi je živjelo 1360 katolika. Međutim, Drugi svjetski rat i poraće pogubno su djelovali na tamošnje katolike tako da ih je nakon toga rata ostalo oko 250. Do 1975. godine brojčano se stanje povećalo pa ih je te godine bilo 380. Prema posljednjem popisu na području Trebinja živi 290 Hrvata. Međutim, vezu s Katoličkom Crkvom ima njih oko 120.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu